| powrót do strony głównej | historia | Drelów | Pratulin | protokół | zeznania | pawluk | unia |
|
parafia | męczennicy pratulińscy || Polubicze | Krzyczew | Zabłocie | echa wydarzeń w świecie |


Galeria


1. Kościół w Drelowie - niemy świadek męczeństwa z 17 stycznia 1874 r.

2. Kaplica w Horodku - Horodek to miejsce w którym ukrywali się Unici w czasie likwidacji Unii.

3. Tablica i krzyż - kamienna tablica, a na niej imiona i nazwiska 13 męczenników z Semenem Pawlukiem na czele.

4. Kamienna tablica - na frontonie kościoła.

5. Kamienna tablica - tablica z nazwiskami męczenników umieszczona wewnątrz świątyni której bronili i za którą oddali swoje życie.

6. Grawerton - z imionami męczenników drelowskich podarowany Ojcu Świętemu podczas pielgrzymki samorządowców w 1998 r.

7. Horodek zimą.

8. Medal Unicki - wybity w 1874 r. w Paryżu przez Koło Emigracji Polskiej a na nim nazwiska męczenników: 10 z Pratulina, 7 z Drelowa i 1 z Polubicz.

9. Tablica ku czci ks. Jana Welinowicza - duchowego przywódcy Unitów z Drelowa.

10/11. Droga Krzyżowa - szlakiem od Placu Męczeństwa w Drelowie do kaplicy w Horodku.

12. Kościół w rysunku.

13. Kościół w Pratulinie.

14. Krzyż pratuliński - tak jak w Drelowie kościół, tak w Pratulinie krzyż pozostał niemym świadkiem wydarzeń ze stycznia 1874 r.

15. Relikwie Bł. Męczenników z Pratulina - obecnie przechowywane są w kościele paraf. w Pratulinie.

16. Obraz przedstawiający obronę świątyni w Pratulinie - dla zatarcia śladów kaźni, świątynię spalono w późniejszym czasie.

17. Trumna z prochami trzynastu z Pratulina - ich szczątki ekschumowano w maju 1991 r.

18. Kościół pratuliński w rycinie.

Drelów

1. Kościół w Drelowie

 

2. Horodek

 

3. Krzyż i tablica na frontonie

 

4. Tablica na frontonie

 

5. Tablica wewnątrz kościoła

 

6. Grawerton

 

7. Horodek w zimowej szadzi

8. Medal Unicki

9. Tablica ku czci ks. Jana Welinowicza

Droga Krzyżowa - szlakiem od Placu Męczeństwa w Drelowie do kaplicy w Horodku.

10. Pielgrzymka na szlaku Drogi Krzyżowej

 

Droga Krzyżowa - szlakiem od Placu Męczeństwa w Drelowie do kaplicy w Horodku.

11. Droga Krzyżowa

 

 Kościół w rysunku.

12. Kościół drelowski w rysunku.

 

 

Pratulin

 

13. Kościół w Pratulinie

 

14. Krzyż pratuliński -niemy świadek

 

15. Relikwie Bł. Wincentego Lewoniuka i XII Towarzyszy

 

16. Obraz przedstawiający męczeństwo w Pratulinie

 

17. Urna z prochami Męczenników Pratulińskich

 

18 .Obecny kościół pratuliński w rysunku

 


| powrót do strony głównej | historia | Drelów | Pratulin | protokół | zeznania | pawluk | unia |
|
parafia | męczennicy pratulińscy || Polubicze | Krzyczew | Zabłocie | echa wydarzeń w świecie |