| powrót do strony głównej | historia | Drelów | Pratulin | protokół | zeznania | pawluk | unia |
|
parafia | męczennicy pratulińscy || Polubicze | Krzyczew | Zabłocie | echa wydarzeń w świecie |


Wydarzenia w Krzyczewie

11 stycznia 1874 r. przybyli tłumnie chłopi zarządali od świaszczennika kluczy od cerkwi. Odszedli z niczym, gdyż klucze miał u siebie cerkiewny starosta. Po otwarciu swiątyni wniesli do będącej "w remoncie" cerkwi usuniete z niej stare ikony, na nowo ustawili rozebrane boczne ołtarze, a do sciany ponownie przystawili główny ołtarz. Po przywróceniu dawnego wystroju rozeszli sie do domów. Powiadomiony o wszystkim Gromeka wydał władzom administracyjnym nakaz sporządzenia nowych kluczy na rachunek winowajców, aresztowania winnych i pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej, umożliwienia sprawowania liturgii. Jednak ani 13 ani 18 stycznia nabożeństw w Krzyczewie nie było. Dn. 13 stycznia przybył do parafii w asyście roty piechoty naczelnik powiatu, z zamiarem odebrania od wiernych kluczy od świątyni. Po otwarciu kościoła spędził do swiątyni mężczyzn, których wskazał pop i nakazał im przywrócić poprzedni jej wystrój, ustawić w odpowiednim miejscu ikony i prestoł. Oburzeni zmianą liturgii tamtejsi wierni grozili mu strąceniem do Bugu ze skarpy, na której stała świątynia.


| powrót do strony głównej | historia | Drelów | Pratulin | protokół | zeznania | pawluk | unia |
|
parafia | męczennicy pratulińscy || Polubicze | Krzyczew | Zabłocie | echa wydarzeń w świecie |