| powrót do strony głównej | historia | Drelów | Pratulin | protokół | zeznania | pawluk | unia |
|
parafia | męczennicy pratulińscy || Polubicze | Krzyczew | Zabłocie | echa wydarzeń w świecie |


Medal Unicki

awers

rewers

Medal ufundowany przez Koło emigracji polskiej w Paryżu, wykonał medalier paryski Paulin Ernest Tasset (1839-1919), według projektu rysunkowego Cypriana K. Norwida. Był wyrazem hołdu złożonego unitom na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej - Podlasiu i Lubelszczyźnie, za wytrwałość i znoszenie represji stosowanych przez władze carskie. Kolportaż tego medalu był bezwzględnie zwalczany przez władze rosyjskie na terenie Królestwa Polskiego.

Paulin Ernest Tasset rytował według rysunku Cypriana K.Norwida, Paryż 1874 r.Brąz, śr. 64 mm;nr inw. MHW 18070.

Awers: krzyż na mogile z koroną cierniową, gałązką palmową i tarczą dawnej Rzeczpospolitej, u dołu "1874". Napisotokowy +BRACIOM. RUSINOM.POMORDOWANYM. PRZEZ. CARAT.MOSKIEWSKI. ZA. WIERNOŚĆ. DLAKOŚCIOŁA. I. POLSKI.

Rewers: księga męczeństwa pod promieniującą gwiazdą, na niej napis MARTYROLOGIA--POLSKA/WŁOŚCIANIE i ich nazwiska:

ANDRZEJUK.JAN/ BAZYLUK.WINCENTY/ BOCIAN.TEODOR/ BOJKO.KONSTANTY/ BOJKO.ŁUKASZ/CHARYTONIUK.TROCHIM/CHARYTONIUK.ANDRZEJ/ FRANCZUK.MICHAŁ/ HAWRYLUK.MAKSYM/HRYCIUK.NICETY/ KARMASZUK.DANIEL/ KIRYLUK.FILIP/ ŁUKASZUK.KONSTANTY/ OSYPIUK.BARTŁOMIEJ/PAWLUK.SZYMON/ ROMANIUK.JAN/TOMASZUK.ONUFRY., niżej dwie gałązki palmowe. Napis otokowy WOJEWÓDZTWAPODLASKIE. I. LUBELSKIE*POLUBICZE.DRELÓW.PRATULIN*.Sygn.: na awersie "Tasset".

Męczennicy z Drelowa - zaznaczeni na czerwono

Męczennicy z Pratulina - zaznaczeni na zielono

Męczennik z Polubicz - zaznaczony na niebiesko

Medal umieszczony w pudełku firmowym paryskiego sklepu jubilerskiego "A Lesperance Jung Horloger Bijoutier. Rue de Rivoli. 180".


| powrót do strony głównej | historia | Drelów | Pratulin | protokół | zeznania | pawluk | unia |
|
parafia | męczennicy pratulińscy || Polubicze | Krzyczew | Zabłocie | echa wydarzeń w świecie |