| powrót do strony głównej | historia | Drelów | Pratulin | protokół | zeznania | pawluk | unia |
|
parafia | męczennicy pratulińscy || Polubicze | Krzyczew | Zabłocie | echa wydarzeń w świecie |


Mołytwa

Boże, szczoś Polszczu czerez douhi lita
Protiw każdemu boronił worohu,
A potem daweś nas na pośmiech świta,
Nasław z nezhrodu, nowelu, trewohu

Prosim Tia Boże i Twojoho Syna
Nech wsi znów budem jednaja rodyna.

Kołyś to Lachy na wojni stawały,
Płatyły hroszy na potrzeby kraju,
Za to my pole im orały,
Byłyśmy w zhodi, żyłyśmo jak w raju

Prosim Tia Boże ...

Pryszły Moskali i wsio pomieszały,
Wsio nam mośkowski poradek zawiły.
W wecznu newolu nas ponom oddały
I na zahuby z nimi poswariły.

Prosim Tia Boże ...

I szcze ne hodi naszej horkoj doli
Bo teper wiru od nas odbirajut,
A kto z nas joho ne słuchaje woli,
To honiat na Sybir, albo zabiwajut.

Prosim Tia Boże ...

Mnoho już naszych, ty worohi złyi
Gdeś tam daleko od nas pochnały.
To w szczo obernuitsia siroty tyi
Kotorym bat'ków Moskali zabrały!

Prosim Tia Boże ...

Wsie Pratulińskie i Drekowskie lude
Za wiru naszu krew swoju dały.
O Światyj Boże! Pokut tcho bude?
Douho nas budut muczyły Moskali?!

Prosim Tia Boże ...

Żal sia, żal Boże, tej naszej peczeli
Nech majem swoje i pola i chaty!
Nech dity nasze ne berut w Moskali,
A pany dla ns nech budut jak braty!

Prosim Tia Boże ...

Werny nam Boże! Werny dobru dolu!
Dawnijszu sławu i dawnyj dostatok.
Daj nam prawdiwu, ne moskowsku wolu
Nehaj ze dworów i maleńkich chatok

Prosim Tia Boże ...

Nelekko dawna powernetsia dola
Chrystusa Krow leju, Sam odkupyw lude,
To koły taka, Boże Twoja wola
Niech desiat zhynie - sto szczęśliwych bude!

Prosim Tia Boże i Wojoho Syna
Nech zmiłowania pryjde hodyna!


| powrót do strony głównej | historia | Drelów | Pratulin | protokół | zeznania | pawluk | unia |
|
parafia | męczennicy pratulińscy || Polubicze | Krzyczew | Zabłocie | echa wydarzeń w świecie |