| powrót do strony głównej | powrót do poezji |


Przed Unitami


Przed Unitami schylamy dziś czoła,
Za ich niezwykłe w świętej wierze męstwo.
Że gdy cisnęła się przemoc dokoła,
Dla świętej wiary ponieśli męczeństwo.

Ref. Dzięki Ci, Boże za ogrom twej łaski,
że świętych swoich ma też lud podlaski.


Unitów krew się lała w Pratulinie
I Drelów również krwią Unitów broczył.
Jako męczeńskie stąd Podlasie słynie,
Męczeńską drogą lud tu długo kroczył.

Ref. Dzięki Ci, Boże...

Chwała Ci Panie, że Unitów blaski,
Już nam jasnieją w świętych Twych koronie.
Przez nich, o Boże, racz zsyłać Twe łaski,
Niech w sercach naszych ogień wiary płonie.

Ref. Dzięki Ci, Boże...

 

Antyfona Podlaska

Ciesz się ziemio podlaska, ty ziemio męczeńska,
Bo w chwale świętych męczenników
Jest i Podlasia cząstka.

Boga naszego chwalcie, wszystkie ziemie,
Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię.

Ciesz się ziemio podlaska, ty ziemio męczeńska,
Bo w chwale świętych męczenników
Jest i Podlasia cząstka.

 

Z wiarą i męstwem

Z wiarą i męstwem na wschód szli
Unici polskiej ziemi.
Ponad głowami ciemne mgły,
A w sercach żal za swymi.

Jedną ich winą było to,
Że nie zdradzili wiary.
Wyrwali z serca strachu zło,
I z duszy lęk ofiary.


| powrót do strony głównej | powrót do poezji |